top of page
 • Black Facebook Icon
 • Black YouTube Icon

AUGINTINIŲ PRIEŽIŪROS CENTRO „BARKVILIS" TAISYKLĖS

Gyvūno šeimininko pareiškimai ir įsipareigojimai:

 • Augintinio šeimininkas yra išimtinai atsakingas už savo gyvūno elgesį ir veiksmus bei dėl jų kylančių pasekmių priežiūros centro atliekamos laikinos priežiūros laikotarpiu.

 • Augintinio šeimininkas įsipareigoja prieš paliekant savo augintinį laikinai priežiūrai suteikti priežiūros centrui teisingą ir išsamią informaciją apie gyvūną, įskaitant informaciją apie gyvūno ligas, dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą informaciją, kuri yra svarbi prižiūrint gyvūną. Jeigu dėl neteisingos ar nepilnos informacijos pateikimo apie gyvūną yra patiriama bet kokio pobūdžio žala, ją visa apimtimi atlygina augintinio šeimininkas.

 • Šuns šeimininkas įsipareigoja prieš paliekant pirmą kartą savo šunį laikinai priežiūrai Barkvilis viešbutyje, iš anksto atvežti savo šunį į dienos centrą. Dienos centre yra įvertinamas šuns gebėjimas prisitaikyti prie naujos aplinkos. 

 • Augintinio šeimininkas įsipareigoja pateikti informaciją apie gyvūno skiepus ir jų galiojimą bei pateikti gyvūno skiepijimą bei ženklinimą patvirtinančius dokumentus.

 • Augintinio šeimininkas įsipareigoja atsiimti gyvūną iki sutarto termino.

 • Augintinio šeimininkas įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su gyvūno laikina priežiūra.

 • Augintinio šeimininkas patvirtina, kad yra susipažinęs su gyvūno laikymo priežiūros centre sąlygomis ir supranta gyvūno laikinos priežiūros metu galinčias kilti natūralias rizikas ir pavojus.

 • Augintinio šeimininkas patvirtina, kad neprieštarauja, jog priežiūros centras, laikinos gyvūno priežiūros metu, gali daryti gyvūno nuotraukas ir jas talpinti „Barkvilio“ socialinėse paskyrose bei internetiniame puslapyje.

 

Augintinių priežiūros centro teisės ir įsipareigojimai:

 • Augintinių priežiūros centras „Barkvilis“ įsipareigoja tinkamai globoti jam patikėtą gyvūną ir juo rūpintis laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; laikytis švaros, tinkamai dezinfekuoti patalpas.

 • Dėl gyvūno ligos ar kito negalavimo laikinosios priežiūros metu ir reikalingų su tuo susijusių veiksmų, priežiūros centras įsipareigoja nedelsiant informuoti augintinio šeimininką, kuris nusprendžia dėl reikalingų veiksmų minėtu atveju.

 • Augintinių priežiūros centras įsipareigoja teikti informaciją gyvūno šeimininkui apie jo gyvūno priežiūrą.

 • Augintinių priežiūros centras įsipareigoja prižiūrėti augintinius griežtai pagal šeimininkų pateiktus nurodymus, jei tai neprieštarauja gyvūno gerovei.

 • Augintinių priežiūros centras įsipareigoja filmuoti bei fotografuoti augintinius, kad šeimininkai matytų kaip jų augintinis jaučiasi.

 • Augintinių priežiūros centras patvirtina, kad neturi galimybės priimti:

- agresyvių žmogui augintinių;

- sergančių užkrečiamomis ligomis augintinių;

- augintinių, kurie turi parazitų;

- rujojančių kalių;

- nesterilizuotų katinų.

 

Apmokėjimas ir kitos sąlygos

 • Už priežiūros centro suteikiamas paslaugas augintinio šeimininkas apmoka pagal galiojančius paslaugų įkainius.

 • Visi galiojantys paslaugų įkainiai yra nurodomi priežiūros centro internetinėje svetainėje.

 • Į viešbučio kainą yra įskaičiuotas 25 Eur rezervacijos mokestis, kurį augintinio šeimininkas sumoka užsakydamas paslaugą.  Atsisakius rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

bottom of page